Spis treści

Ponieważ ten blog powstał/powstaje jako swojego rodzaju przewodnik po sprawozdaniu finansowym banku, zachęcamy do korzystania z poniższego spisu treści, żeby nie zgubić się w gąszczu kolejnych wpisów.

1. Wstęp

2. Rachunek zysków i strat banku:

2.1. Rachunek zysków i strat banku - podstawowe kategorie 
2.2. Rachunek zysków i strat banku - działalność odsetkowa
2.3. Rachunek zysków i strat banku - działalność prowizyjna
2.4. Rachunek zysków i strat banku - działalność inwestycyjna
2.5. Rachunek zysków i strat banku - działalność pozostała

3. Bilans

3.1 Bilans - Aktywa
3.2 Bilans - Pasywa
3.3 Bilans - portfel kredytowy
3.4 Bilans - zobowiązania wobec klientów

4. Rachunek przepływów pieniężnych

5. Różne

Koszty działania banku
Wskaźniki wypłacalności

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Odpisy na utratę wartości aktywów (impairment)

Banki to z perspektywy analizy finansowej wyjątkowo ciekawa podmioty. Przede wszystkim w bankach, jak w mało której działalności, wartość dl...