sobota, 15 kwietnia 2017

Bilans - Pasywa

Bilans - pasywa


Prawa strona bilansu banku - pasywa jest niemniej ciekawa niż lewa strona. Standardowo dzieli się ona na dwie części - zobowiązania oraz kapitał własny. Zobaczmy po kolei, co tam się znajduje:


Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ING Banku za 2016 r.

1. Zobowiązania wobec innych banków


Zobowiązania wobec innych banków to finansowanie jakie dany bank zaciągnął na rynku międzybankowym. Jest to w pewnym sensie lustrzane odbicie należności od innych banków, które są po stronie aktywów. Jeśli zobowiązania są wyższe niż należności, oznacza to, że "netto" bank ma większe potrzeby finansowe niż zdolność pozyskiwania środków. Sytuacja taka charakteryzuje najczęściej banki agresywne jeśli chodzi o sprzedaż kredytów, które nie przyciągają jednak aż tak szybko depozytów. Dla zainteresowanych działaniem rynku międzybankowego, na nbportal.pl można znaleźć ciekawą prezentację.

2. Zobowiązania inwestycyjne

Zobowiązania inwestycyjne to efekt działalności inwestycyjnej, który inaczej niż typowe inwestycje nie jest odzwierciedlony w aktywach. Są tam pozycje najczęściej wynikające z zajmowania pozycji "krótkiej" na instrumentach pochodnych, lub wynikające z ujemnej wyceny niektórych transakcji zabezpieczających.

3. Zobowiązania wobec klientów

Zobowiązania wobec klientów to największy i najważniejszy element struktury pasywów banku. W tej pozycji prezentowane są środki jakie klienci indywidualni i biznesowi trzymają w banku. Dzielą się one w dużym skrócie na środki na rachunkach bieżących (kontach osobistych) i terminowych/oprocentowanych (lokaty, konta oszczędnościowe). Proporcja między tymi wartościami jest jednym z najważniejszych mogących zapewnić bankowi odpowiednią rentowność lub jej brak.

4. Finansowanie hurtowe

Finansowanie hurtowe to finansowanie, jakie bank pozyskał od bardziej zindywidualizowanych "pożyczających" niż standardowi klienci banku. W tej pozycji mieszczą się przede wszystkim wyemitowane obligacje - zwykłe i podporządkowane, objęte przez różne instytucje zarządzające aktywami. Ponadto w niektórych bankach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne pojawia się (chociaż coraz rzadziej) finansowanie zaciągnięte w spółkach-matkach. W przypadku banków z dużymi portfelami kredytów frankowych jest to jeden z niewielu elementów potencjalnie nieco stabilizujących ich sytuację wobec wahań kursowych (tak jest np. w mBanku, jeszcze niedawno było w Raiffeisenie).

5. Pozostałe zobowiązania


Pozostałe zobowiązania to rozmaite pozycje nie dające się sklasyfikować nigdzie indziej. Największą ich część stanowią rozrachunki międzybankowe - pozycja wynikająca z zawartych ale jeszcze niewykonanych transakcji i przelewów pomiędzy bankami na moment daty bilansowej.

6. Kapitał własny


Kapitał własny to oczywiście suma tego co założyciele wpłacili oraz bank wypracował na przestrzeni lat. Jest to sytuacja analogiczna jak dla wszystkich podmiotów gospodarczych, ale zupełnie inaczej niż zazwyczaj jest ona naprawdę istotna dla banku. Poziom kapitałów własnych poprzez system wymogów kapitałowych efektywnie wyznacza możliwą wielkość aktywów oraz zysków banku. Z tego powodu bankowość to jedna z niewielu branż, gdzie faktyczną "wartość dodaną" można generować poprzez odpowiednią politykę rachunkowości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Odpisy na utratę wartości aktywów (impairment)

Banki to z perspektywy analizy finansowej wyjątkowo ciekawa podmioty. Przede wszystkim w bankach, jak w mało której działalności, wartość dl...